ธุรกิจขายตรงของไทยพ้นจุดต่ำสุดและกลับมาเติบโตอีกครั้ง

ร.ต.ต.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี

ร.ต.ต.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี นายกสมาคมการขายตรงไทยคนใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯชุดใหม่นี้

ธุรกิจ ได้วางแนวทางและกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายสานความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจขายตรงให้แก่บริษัทสมาชิกและนักธุรกิจอิสระ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ มีรายได้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ร.ต.ต.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี

ทั้งนี้ คาดว่าธุรกิจขายตรงของไทยจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในระดับ 3-5% ในปีหน้า หลังจากได้รับผลกระทบโควิดทำให้ธุรกิจหดตัวลงเหลือ 69,300 ล้านบาท และ 63,800 ล้านบาท ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ จาก 70,100 ล้านบาท ในปี 2562 โดยธุรกิจขายตรงมีแนวโน้มดีขึ้นจากนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในหมวดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีร.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาเงินเฟ้อสูงขึ้นจะมีผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปีหน้า แต่โดยภาพรวมมีแนวโน้มเติบโตในปีหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจและการตลาดเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : BTG เร่งซื้อธุรกิจเกี่ยวเนื่องอาหาร คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง