ลูกชอบกัดเล็บทำอย่างไร ชอบกัดเล็บผลเสียอย่างไร

พัฒนาการเด็ก

การกัดเล็บ เป็น โรคอย่างหนึ่ง เรียก Nail Biting ความเข้าใจผิด หลายอย่างเกี่ยวกับ การกัดเล็บ โตขึ้นจะหายเอง แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ วิธีการแก้ปัญหาการกัดเล็บทำอย่างไร

การแก้ปัญหาการกัดเล็บ ลูกชอบกัดเล็บ การเลี้ยงลูก

การกัดเล็บ ถือว่าเป็น โรคอย่างหนึ่ง เรียกว่า Nail Biting มีความเข้าใจผิดหลายอย่าง เกี่ยวกับการกัดเล็บ ว่า เป็น พฤติกรรมของเด็ก เมื่อโตขึ้นจะหาย พฤติกรรม เหล่านี้เอง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกัน วิธีการแก้ปัญหาการกัดเล็บทำอย่างไร

การกัดเล็บ เป็น พฤติกรรมที่ผิด แต่ มีการทำซ้ำบ่อยๆ จน เกิดการติด เป็น พฤติกรรมติดตัว มีการสำรวจพบว่า การกัดเล็บ เกิดขึ้นได้ใน ทุกเพศทุกวัย โดย วัยรุ่น มี พฤติกรรมการกัดเล็บ ที่มากที่สุด เป็น พฤติกรรมที่สั่งสมมาจากวัยเด็ก แล้ว สาเหตุของการกัดเล็บเกิดจากอะไรบ้าง แล้วมีผลเสียอย่างไร การแก้ไขปัญหาการชอบกัดเล็บจะทำอย่างไร

โรคการกัดเล็บ มี การสำรวจ ทั่วโลก พบว่า เด็กวัยไม่เกิด 10 ปี มี พฤติกรรมชอบกัด เล็บร้อยละ 28 วัยรุ่น มี พฤติกรรมการชอบกัดเล็บ ร้อยละ 45 ส่วนวัยผู้ใหญ่ มี พฤติกรรมการชอบกัดเล็บ ร้อยละ 30  จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการชอบกัดเล็บ นั้น หากไม่รีบแก้ไข ตั้งแต่วัยเด็ก จะติดตัว คนนั้นไปถึงตอนเป็นผู้ใหญ่

พัฒนาการเด็ก

ทำไมถึงชอบกัดเล็บ

การกัดเล็บ มี การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็น การลดพฤติกรรมความเครียด ซึ่ง ความเครียด นี้มาจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ร้อยละ 99 ของผู้ที่กัดเล็บ เกิดจากปัญหาทางอารมณ์ เช่น ความเครียด หิว เบื่อ และเพียงแค่ชอบกัดเล็บ

ผลเสียของปัญหาการชอบกัดเล็บ

เราสามารถสรุป ผลเสีย ที่มีต่อ พฤติกรรมการชอบกัดเล็บ มาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีรายละเอียด ดังนี้

 • การกัดเล็บ มี ผลเสียต่อบุคลิกภาพ การกัดเล็บให้คนเห็นนั้น ทำให้ดู บุคลิกภาพไม่ดี เมื่อ เกิดการต่อต้านจากคนในสังคม นั้นๆ จะส่งผลต่อผู้ที่ ชอบกัดเล็บ เช่น การไม่อยากเข้าสังคม ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคน และ ขี้อาย ชอบอยู่คนเดียว เป็นต้น
 • การกัดเล็บ มี ผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากมือของคนเรา เป็นส่วนที่ สัมผัสกับเชื้อโรค มากที่สุด และใน เล็บ ตามซอกเล็บเป็น แหล่งสะสมของเชื้อโรค ที่มีมาก การกัดเล็บ เป็นการนำเอา เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยตรง หากเกิดภาวะร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถต่อต้านเชื้อโรค ได้ ก็จะ ส่งผลต่อการป่วย ทันที
 • การกัดเล็บ มี ผลเสียต่อฟัน การกัดเล็บบ่อยๆ อาจทำให้ ฟัน ผิดรูป และไม่สวย เป็น สาเหตุของการเสียบุคลิกภาพ เพิ่มขึ้นอีก และ การกัดฟัน นั้น อาจเป็น พฤติกรรมติดตัว นอนละเมอกัดฟัน ได้
 • การกัดเล็บ มี ผลเสียต่อนิ้วมือและเล็บ การกัดเล็บ ทำให้เกิดแผล อาการช้ำ อาการบวม ซึ่งอาจส่ง ผลต่อการผิดรูปผิดร่างของมือและเล็บ ได้

จะเห็นว่า การกัดเล็บ มี ผลเสียต่อคน และเป็น สาเหตุของพฤติกรรมต่างของเด็ก ที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้น  การแก้ปัญหาการกัดเล็บ เป็นสิ่งสำคัญที่ ไม่สามารถมองข้าม ได้เลย เรามี วิธีการแก้ปัญหาการชอบกัดเล็บ มานำเสนอ ดังนี้

 • หากิจกรรมให้เด็กทำ แนะนำให้กิจกรรมที่เป็นการใช้มือมากๆ จะทำให้เด็กสนุก ผ่อนคลาย และ ไม่มีเวลาว่างใน การกัดเล็บ
 • ลดความเครียดของลูก ไม่ว่าจะเป็น การทำกิจกกรม ที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน หรือ การใช้ชีวิตของเด็ก พ่อกับแม่ต้องสังเกตุ พฤติกรรมของลูก อย่างใกล้ชิด
 • อธิบายให้ลูกเข้าใจ การห้ามกัดเล็บ นั้น สำหรับเด็กบางคน ดื้น จะไม่เชื้อฟัง ต้อง อธิบายให้เด็กเข้าใจ ถึง ปัญหาการกัดเล็บ
 • หา ตัวอย่างปัญหา จาก การกัดเล็บ ให้ลูกดู หากเด็กเห็นตัวอย่างปัญหา ด้านสุขภาพจาก การกัดเล็บ เด็กจะเกิดการกลัวใน การกัดเล็บ และไม่กล้ากัดเล็บ ไปเอง
 • ตัดเล็บให้สั่น อยู่เสมอ หาก ไม่มีเล็บให้กัด ได้แล้ว เด็กบางคน จะเลิกกัดเล็บ ไปเอง
 • หาบอระเพ็ดมาทาเล็บ เด็กหากมีรสขมที่ปากขณะ กัดเล็บ จะเลิกกัดเล็บ ไปเอง
 • ชื่นชมลูก เมื่อไม่เห็นลูกกัดเล็บ ไม่การกัดเล็บเด็กจะซึมซับพฤติกรรมว่าเป็นสิ่งที่ดี

สำหรับ วิธีการแก้ปัญหาการชอบกัดเล็บ นั้น ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา คือ พ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้ทีอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของ พฤติกรรมการชอบกัดเล็บ และนำไป แก้ปัญหา อย่างตรงจุด

บทความแนะนำ : วิธีเลือกผ้าอุ้มเด็กอ่อนเลือกแบบไหน ราคาเท่าไหร่บ้าง